Aicinājums pievienoties latviešu “Dziesmu un deju svētku kustības” vispasaules asociācijai

15.10.2020

Radošo profesiju pārstāvji apvienojas latviešu “Dziesmu un deju svētku kustības” vispasaules asociācijā.

Asociācijas mērķis ir vienot kopīgā konsultatīvā komunikācijas platformā ļaudis, kuri agrāk, šobrīd un nākotnē organizēs Dziesmu un deju svētkus un dažādus latviešu kultūras svētkus ārpus Latvijas robežām, un ir iesaistīti šī procesa tapšanā, veidodojot savai nozarei aktuālo. Asociācija darbosies ciešā sasaistē ar Dziesmu un deju svētku kustību Latvijā un Pasaules Brīvo Latviešu apvienību.

Daži no asociācijas svarīgākajiem uzdevumiem:

* Apzināt pēc iespējas vairāk aktīvos latviešus, kuri organizē svētkus pasaulē;

* Vienot tos kopīgā informācijas apmaiņas telpā;

* Veidot kopīgu “zelta fonda” repertuāru ar ārzemju latviešu komponistu dziesmām un horeogrāfu dejām;

* Veidot kopīgu svētku kalendāru, lai varētu gan sadarboties, gan saskaņot pasākumu laikus, lai tie nepārklātos;

* Veidot pieredzes apmaiņas diskusijas. Regulāri apmainīties ar jaunumiem, kuri saistīti ar aktuālajiem Dziesmu un deju svētkiem/ kultūras svētkiem latviešiem pasaulē un Latvijā;

* Vienoties par uzdevumiem, kurus būtu svarīgi realizēt nākotnē.

Šobrīd jau esam izpildījuši pirmos uzdevumus, proti, atsaukušies 2023. gada Latvijas Dziesmu un deju svētku māksliniecisko vadītāju lūgumam apkopot ārzemju latviešu komponistu dziesmas, kuras pretendētu uz iekļaušanu Svētku programmā. Esam konsultējuši par tiešsaistes kursu nepieciešamību profesionālajai kopu vadītāju izaugsmei, lūguši elektroniskā formātā apkopot turpmāk paredzēto koru pasākumu nošu materiālu, kurā iekļautas arī 2023. gada svētku notis, un dalīties ar tām diasporas koru vadītajiem. Un vēl ir ļoti daudz ideju, kuras aicinām likt kopā, lai veidotu krāšņu kultūras dzīvi arī ārpus Latvijas.

Mūsu pirmajam sadarbības uzaicinājumam jau ir atsaukušies 26 profesionāļi dažādās zemēs,

kā piemēram, Sandra Birze, Anita Andersone, Ella Mačēna,  Aija Dragūna no Austrālijas. Vizma Maksiņa, Juris Ķeniņš, Jānis Beloglazovs, Laura Adlers no Kanādas. Krisīte Skare, Andrejs Jansons, Dace Aperāne, Laura Zamurs no Amerikas. Indra Jākobsone, Guntis Bergholcs no Īrijas. Lilija Zobens no Lielbritānijas. Gaida Rulle, Ieva Reine un Iveta Lāce no Zviedrijas. Gita Pāvila no Beļģijas. Aiga Turuka no Somijas un citi.

Aicinām visus interesentus pieteikties, rakstot uz asociācijas e-pastu: svetku.kustiba@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, mītnes valsti un pilsētu. Kā arī aicinām piedalīties asociācijas pirmaja kopsapulcē Zoom platformā, 2020. gada novembrī (datums tiks precizēts).

Papildus informāciju varat iegūt rakstot Ingunai Grietiņai- Dārziņai uz e-pastu: ingunagrietina@gmail.com vai zvanot +353863386968