2021. gadā būs pieejams atbalsts 76 diasporas mākslinieciskajām kopām visā pasaulē

02.03.2021

Šogad tiek turpināta 2020. gadā sekmīgi aizsāktā un PBLA administrētā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas programma diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai.

Šīs programmas ietvaros līdz šī gada 1. martam PBLA dalīborganizācijas konkursa kārtībā izraudzīja 76 diasporas pašdarbības mākslinieciskās kopas visā pasaulē, kuŗas varēs pretendēt uz vienreizēju rēķina (rēķinu) apmaksu skatuves tērpu vai tautas tērpu iegādei, vai pasūtināšanai, vai mūzikas instrumentu iegādei vai pasūtināšanai, vai dekorāciju materiālu vai rekvizītu iegādei, vai to izgatavošanas pasūtināšanai, vai materiālu iegādei, kas paredzēti lietišķās mākslas darbu izgatavošanai, vai mēģinājumu un nodarbību telpu nomai.

PBLA pārstāvniecība Latvijā šī gada martā uzrunās un detalizēti informēs tos 76 latviešu korus, deju un folkloras kopas, teātra trupas un lietišķās mākslas studijas ārzemēs, kuŗas šogad izraudzītas saņemt Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu savas darbības un māksliniecisko spēju stiprināšanai. (PBLA pārstāvniecība)