11.novembrī notiks Brīvības pieminekļa izgaismošanas mēģinājums

11.11.2020

Šodien 11. novembrī, Lāčplēša dienā, notiks Brīvības tēla fasādes izgaismošanas mēģinājums. Tā mērķis ir pārliecināties, vai iepriekš veiktā digitālā modelēšana un veiktie gaismu aprēķini būs atbilstoši vajadzībām konkrētajā vidē. Interesentiem būs iespēja redzēt, kā projekta ietvaros tiks izgaismots Brīvības tēls, kas šobrīd grimst tumsā jau pēc plkst. 18.00.

 

Pateicoties ziedotājiem un projekta atbalstītājiem, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds arhitekta Austra Mailīša vadībā sagatavojis arhitektonisko koncepciju un, piesaistot kompetentus Latvijas gaismu tehnoloģiju māksliniekus, arī izgaismošanas tehnoloģisko projektu.

 

Pēc arhitektoniskās koncepcijas sabiedriskās apspriešanas ir pabeigts darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā, kas iesniegts izvērtēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, lai saņemtu būvatļauju. Vienlaikus turpinās darbs pie būvprojekta turpmākas izstrādes un projekta realizēšanas sagatavošanās – projektētāji gatavo elektrības tīklu projektu, SIA “Labie koki” veic pieminekļa tuvumā esošo koku sakņu izpēti, lai, uzstādot gaismu balstus, nekaitētu zaļajai zonai ap Brīvības pieminekli. Jau zināms, ka, sniedzot savu atbalstu Brīvības pieminekļa izgaismošanai, izgaismošanas balstus ražos viens no vadošajiem metāla apstrādes ražošanas uzņēmums Baltijā “TECHNOPALI NORTH EUROPE”.

 

2020.gada 11.novembrī notiks Brīvības pieminekļa izgaismošanas mēģinājums. Interesenti varēs aplūkot izgaismotu Brīvības tēlu no plkst. 18:00 līdz plkst. 23:00. Brīvības pieminekļa izgaismojuma mēģinājums būs skatāms no Laimas pulksteņa puses, virzienā uz Brīvības Bulvāri. Ikvienu skatītāju un interesentu aicinām ievērot 2m distanci un valstī noteiktos ārkārtas stāvokļa noteikumus.

 

Fonds līdz šim saņēmis ziedojumus 61 334 eiro apjomā, kā arī valsts līdzfinansējumu 100 000 eiro apjomā. Sertificētu tāmētāju aprēķini liecina, ka projekta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būs aptuveni 356 000 eiro bez PVN. Brīvības pieminekļa izgaismošanu, uzstādot izgaismojumu Brīvības tēlam un pieminekļa skulpturālajam ansamblim, paredzēts veikt līdz 2021. gada 18. novembrim.

 

Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols, kam arī diennakts tumšajā laikā jātop gaišam! Tieši tādēļ 2018.gada nogalē domubiedru grupa bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera vadībā nodibināja Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu. Brīvības pieminekļa izgaismošanā aicināts piedalīties ikviens iedzīvotājs, ziedojot portālā Ziedot.lv https://www.ziedot.lv/gaisma-musu-brivibai-3362 vai fonda mājas lapā www.brivibaspiemineklis.lv

 

 

 

Papildu informācija:

Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds

Ilze Ošāne, Mob. tālr.: 29400422

e-pasts: fonds@brivibaspiemineklis.lv

www.brivibaspiemineklis.lv