Kristīne Saulīte

E-pasts: kristine.saulite@pbla.lv
Valdes priekšsēde
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāve
Darba grupas sadarbībai ar valdību locekle
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupa

Mārtiņš Andersons

E-pasts: tikunta@yahoo.com
PBLA vicepriekšedis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) vice priekšsēdis

Kaija Petrovska

E-pasts: kaijavp@aol.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALAs vicepriekšsēde

Pēteris Blumbergs

E-pasts: PBlumb@verizon.net
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Dzintars Dzilna

E-pasts: dzdzilna@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāvis
ALAs sabiedrisko attiecību vadītājs

Andris Ķesteris

E-pasts: andriskesteris8@gmail.com
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents
Archīvu darba grupas priekšsēdis
Darba grupas sadarbībai ar Ārlietu ministriju loceklis
Finanšu komisijas loceklis
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

Justīne Krēsliņa

E-pasts: kreslinajustine@gmail.com
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Lauma Vlasova

E-pasts: lauma.vlasova@rambler.ru
Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

Līga Ejupe

E-pasts: ligaejups@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Kultūras nozares vadītāja
Archīvu darba grupas locekle

Juris Ķeniņš

E-pasts: gkenins@rogers.com
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
PBLA Kultūras fonda priekšsēdis

Jānis Čečiņš

E-pasts: janis.cecins@bigpond.com
LAAJ valdes loceklis
LAAJ KF priekšsēdis

Jānis Grauds

E-pasts: jgrauds@yahoo.com
LAAJ valdes priekšsēdis
Finanšu komisijas loceklis

Elita Pētersone

E-pasts: elitapetersons@sympatico.ca
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
LNAK Izglītības nozares vadītāja

Karolīne Zobens-East

E-pasts: karoline.zobenseast@gmail.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve

Elīna Pinto

E-pasts: ela@latviesi.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšssēde

Renāte de Karvaļo-Albrehta

E-pasts: renate.albrehta@gmail.com
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde


Jānis Grāmatiņš

jgramatins@msn.com
PBLA kasieris
Finanču komisijas priekšsēdis