Kristīne Saulīte

E-pasts: saulitis.kristine@gmail.com
Valdes priekšsēde
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija pārstāve
Darba grupas sadarbībai ar valdību locekle
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupa

Pēteris Blumbergs

E-pasts: PBlumb@verizon.net
Valdes vicepriekšsēdis
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas priekšsēdis
Statūtu revīzijas darba grupas priekšsēdis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Taira Zoldnere

E-pasts: taira.zoldnere@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Informācijas nozares vadītāja

Andris Ķesteris

E-pasts: andris.kesteris@bell.net
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents
Archīvu darba grupas priekšsēdis
Darba grupas sadarbībai ar Ārlietu ministriju loceklis
Finanšu komisijas loceklis
Statūtu revīzijas darba grupas loceklis

Indulis Bērziņš

E-pasts: indulis.berzins@gmail.com
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis
Informācijas un stratēģiskās plānošanas darba grupas loceklis

Lauma Vlasova

E-pasts: lauma.vlasova@rambler.ru
Krievijas Latviešu kongresa (KLK) priekšsēde

Līga Ejupe

E-pasts: ligaejups@gmail.com
Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārstāve
ALA Kultūras nozares vadītāja
Archīvu darba grupas locekle

Mārtiņš Sausiņš

E-pasts: martin.sausins@sympatico.ca
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis
Finanču komisijas loceklis
Ekonomiskās sadarbības veicināšanas darba grupas loceklis

Jānis Čečiņš

E-pasts: janis.cecins@bigpond.com
LAAJ valdes loceklis
LAAJ KF priekšsēdis

Jānis Grauds

E-pasts: jgrauds@yahoo.com
LAAJ valdes priekšsēdis
Finanšu komisijas loceklis

Alberts Upeslācis

E-pasts: albert.upeslacis@icloud.com
Latviešu nacionālās apvienības Kanādā pārstāvis

Lilija Zobens

E-pasts: lilija.zobens1@btopenworld.com
Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve
Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā (LNPL) priekšsēde

Kristaps Grasis

E-pasts: kristaps@web.de
Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšssēdis
Darba grupas sadarbībai ar Latvijas valdību loceklis
Informācijas un stratēģiskā plāna darba grupas loceklis

Renāte de Karvaļo-Albrehta

E-pasts: renate.albrehta@gmail.com
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde


Jānis Grāmatiņš

jgramatins@msn.com
PBLA kasieris
Finanču komisijas priekšsēdis