PBLA pārstāvniecība

Lācplēša ielā 29 dz. 5
Rīga, LV 1011
Latvija
tālr. +371 67282980
fakss +371 67820176
e-pasts: pbla-latvija@pbla.lv

Jānis Andersons

PBLA pārstāvniecības vadītājs
tālr. +371 67282980
mob. tālr. +371 26130038
e-pasts: JanisAndersons@pbla.lv

Vita Tērauda

IP izpilddirektore

Solvita Sekste

PBLA pārstāvniecības grāmatvede

Lora Egle

PBLA pārstāvniecības administratore

Solvita Sekste

PBLA pārstāvniecības grāmatvede

PBLA pārstāvniecība Rīgā darbojas kopš 1991. gada. Tās galvenie uzdevumi ir PBLA un LBF atbalstīto un ierosināto projektu īstenošana un pārraudzība, informācijas vākšana un izplatīšana, ārzemēs dzīvojošo latviešu interešu aizstāvība. Pārstāvniecība seko izmaiņām Latvijas likumdošanā un sabiedrības noskaņojumam, palīdzot PBLA un zemju centrālajām organizācijām izprast Latvijā notiekošo. Katra mēneša otrajā piektdienā pulksten sešos vakarā pārstāvniecības birojā notiek tikšanās vakari ārzemju latviešiem.